Изложба „Из библиотеке Јована Дучића“

Колекција књига Јована Дучића представља право културно благо, не само у Требињу, већ и шире.

Библиотека Јована Дучића има 6652 библиотечке јединице. Од тога, 5500 су монографске публикације а остало чине серијске публикације и друга библиотечка грађа.

Библиотека је подјељена на требињски и амерички фонд. Требињски фонд чине публикације које су 1941. стигле у Требиње из Португалије (прије Дучићевог поласка у Америку) а сва библиотечка грађа која представља амерички фонд у Требиње је дошла из Америке, 1961.

У Дучићевој библиотеци публикације су на 12 језика, највише на српском и француском. Најстарије монографске публикације су на италијанском језику и потичу из 1565, 1573. и 1601. године. Библиотека је састављена, углавном, од стручних књига и намијењена је, првенствено, научним радницима и истраживачима. Представља велико културно богатство, не само на нашим просторима. Доступна је свима и може се користити само у просторији Народне библиотеке Требиње, у којој је смјештена.

Скупштина општине Требиње је 23.07.2004, на приједлог Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, прогласила библиотеку Јована Дучића покретним културним добром од великог значаја.

Монографске публикације требињског и америчког фонда

Монографске публикације са посветом

Периодика (новине, часописи, ревије и магазини)

Преписка

Рукописи