Преписка

Пријатељи, родбина, пословни сарадници, познаници, као и потпуно непознате особе обраћале су се Јовану Дучићу. У својим писмима, дописницама и разгледницама обавјештавали су Дучића о разним збивањима и темама, али и тражили од њега различите услуге: да им запосли дијете или помогне око премјештаја у Требиње; да употријеби свој положај и утицај и омогући добијање помоћи око изградње или обнављања школа у селима и градовима, најчешће, Херцеговине; тражили су финансијску помоћ за оснивање различитих удружења, објављивање и штампање књига итд.

Пријатељи су га извјештавали о догађајима у домовини, темама из културног живота и политике, свом личном животу и сл. Неки од њих су: Алекса Шантић, Исидора Секулић, Иво Војновић, Лујо Војновић, Драгиша Васић, Богдан Поповић, Сока Андрић (Дучићева полусестра), Тома Росандић (вајар који је урадио Његошев споменик у Требињу), Андрија Лубурић итд.

Многа писма имају потресну садржину. Вјерујемо да је Јован Дучић проналазио начине да помогне људима и да га она нису остављала равнодушним.

A-X-В-4
Писмо Алексе Шантића, 1911.
A-X-В-4
Писмо Алексе Шантића, 1911.
A-X-В-4
Писмо Алексе Шантића, 1911.
A-X-В-4
Писмо Алексе Шантића, 1911.
A-X-В-17
Писмо Соке Андрић, 1933.
A-X-В-17
Писмо Соке Андрић
A-X-В-17
Писмо Соке Андрић, 1933.
A-X-В-17
Писмо Соке Андрић
A-X-В-17
Писмо Соке Андрић
A-X-В-17
Писмо Соке Андрић
A-X-В-17
Писмо Соке Андрић, 1933.
A-X-В-17
Писмо Соке Андрић, 1933.
A-X-В-17
Писмо Соке Андрић, 1933.
A-X-В-17
Писмо Соке Андрић, 1933.
A-X-В-17
Писмо Соке Андрић, 1933.
A-X-В-17
Писмо Соке Андрић, 1933.
A-X-В-71
Писмо Томе Росандића, 1933.
A-X-В-71
Писмо Томе Росандића, 1933.
A-X-В-71
Писмо Томе Росандића, 1933.
A-X-В-71
Писмо Томе Росандића, 1933.
A-X-В-113
Писмо управника двора, 1935.
A-X-В-113
Писмо управника двора, 1935.
A-X-В-113
Писмо управника двора, 1935.
A-X-В-113
Писмо управника двора, 1935.
A-X-В-149
Писмо Јелене Симић, 1937.
A-X-В-149
Писмо Јелене Симић, 1937.
A-X-В-149
Писмо Јелене Симић, 1937.
A-X-В-149
Писмо Јелене Симић, 1937.
A-X-В-150
Писмо месног школског одбора Братач – срез невесињски, 1937.
A-X-В-150
Писмо месног школског одбора Братач – срез невесињски, 1937.
A-X-В-150
Писмо месног школског одбора Братач – срез невесињски, 1937.
A-X-В-150
Писмо месног школског одбора Братач – срез невесињски, 1937.
A-X-В-111
Писмо министарства иностраних послова Италије, 1935.
A-X-В-111
Писмо министарства иностраних послова Италије, 1935.
A-X-В-84
Писмо (позивница) од Маршалата двора, 1934.
A-X-В-84
Писмо (позивница) од Маршалата двора, 1934.