Позајмно одјељење

Културно благо у виду писане ријечи, на подручју Требиња, представља основни фонд Народне библиотеке који заједно са Дучићевим легатом има око 50.000 публикација. Постојећи фонд може да задовољи читалачке потребе средине у којој се налази јер дјела домаће и стране књижевности чине 70% расположивог фонда.

Pozajmno odjeljenje Narodne biblioteke Trebinje

Остатак фонда чини стручна литература из појединих области. Када је ријеч о стручној литератури, за наредни период се планира појачана набавка публикација које би првенствено задовољиле потребе студентске популације.

Pozajmno odjeljenje Narodne biblioteke Trebinje

Научни фонд Народне библиотеке у Требињу тренутно располаже већим бројем енциклопедија, лексикона, рјечника, капиталних издања из појединих научних области као и мноштво критичких издања и сабраних дјела.

Pozajmno odjeljenje Narodne biblioteke Trebinje

Значајан дио основног фонда чине и комплетне лектире за основне и средње школе, јер je та врста публикација набављана континуирано. Као водиљу у њиховој набавци, запослени су користили наставни план и програм тих школа.

Pozajmno odjeljenje Narodne biblioteke Trebinje Police
Pozajmno odjeljenje Narodne biblioteke Trebinje Detalj iz biblioteke