Дјечије одјељење

Библиотеке као један од задатака имају развијање и подстицање активности које су саставни дио образовно-васпитног процеса. У том смислу свака библиотека организује и развија посебно одјељење са дјечијом литературом која је прилагођена свим узрасним категоријама. Дјечији фонд Народне библиотеке је у слободном приступу и чини га око 10.000 публикација које се по процентима могу подијелити на сљедеће групе:

Dječije odjeljenje u Narodnoj biblioteci Trebinje
  • 10% стручне књиге (енциклопедије, рјечници, литература из области педагогије),
  • 50% књиге дјечијег жанра,
  • 10% литература за омладину,
  • 30% литература намијењена дјеци предшколског узраста, сачињена углавном од сликовница.
Dječije odjeljenje u Narodnoj biblioteci Trebinje

Рад са дјецом првенствено има за циљ да ту врсту корисника оспособи за самостални избор књига и да код њих развије сопствени читалачки укус. У том смислу, библиотекар постаје уједно и педагог, јер се читалачка публика обликује још од најранијег дјетињства гдје се млади читалац, преко дјечијег одјељења , као прве станице, полако уводи у свијет озбиљне књижевности. У раду са дјецом , поред тога што добијају улогу педагога, библиотекари постају и информатори који најмлађе читаоце упућују како и на који начин треба да користе библиотеку.

Dječije odjeljenje u Narodnoj biblioteci Trebinje

Запослени у Народној библиотеци у Требињу, с циљем популарисања читалаштва, обезбиједили су свим ученицима основних школа бесплатну чланарину.