Мултимедијална читаоница

Мултимедијална  читаоница се налази на првом спрату Библиотеке, а капацитетом и  опремом коју посједује нуди не само члановима библиотеке већ и свим осталим корисницима  могућност коришћења 8 умрежених рачунара, прегледавање и слање електронске поште, употребу Интернет сервиса, штампање, скенирање, фотокопирање и пластифицирање.