Монографске публикације требињског и америчког фонда

Велики број публикација у библиотеци Јована Дучића представљају књижевна дјела наших и свјетских писаца. Али, осим књижевности, заступљене су и друге, најразличитије, области људског стваралаштва: историја, филозофија, политика, право, религија, умјетност итд. Углавном су то старе и ријетке књиге, најчешће, богато илустроване. Неколико десетина монографских публикација потичу из 17. и 18. вијека, највише их је из 19. вијека.

Веома су ријетка и вриједна нека дјела из историје (различитих европских народа), лексикографије (десетине рјечника, лексикона и енциклопедија, на страним језицима), умјетности (монографије о највећим свјетским сликарима и вајарима, умјетничким правцима и школама) итд.

Поједина издања су јединствена и ријетка и пружају информације о читавим епохама и цивилизацијама и имају посебну научну, историјску, културну и умјетничку вриједност.

A-III-481
La grande encyclopédie. T. 1
Paris, [s.a.]
Народна библиотека Требиње
A-III-481
La grande encyclopédie. T. 1
Paris, [s.a.]
A-III-78
Nani, Battistа – Historia della Republica Veneta. Vol. 1
Venetia, 1686.
Народна библиотека Требиње
A-III-78
Nani, Battistа – Historia della Republica Veneta. Vol. 1
Venetia, 1686.
A-III-109
Paris, Pierre – La Sculpture Antique
Paris, 1888.
Народна библиотека Требиње
A-III-109
Paris, Pierre – La Sculpture Antique
Paris, 1888.
A-III-109
Paris, Pierre – La Sculpture Antique
Paris, 1888.
Народна библиотека Требиње
A-III-109
Paris, Pierre – La Sculpture Antique
Paris, 1888.
A-III-2831
Carniani, Giamebattista – I secoli della Letteratura Italiana. Vol. 1
Torino, 1854
Народна библиотека Требиње
A-III-283
Carniani, Giamebattista – I secoli della Letteratura Italiana. Vol. 1
Torino, 1854
A-IV-11
Laclos, Choderlos de – Les liaisons dangereuses ou Letters
Amsterdam, 1783
Народна библиотека Требиње
A-IV-11
Laclos, Choderlos de – Les liaisons dangereuses ou Letters
Amsterdam, 1783
A-IV-13
Montesquieu – Le génie de Montesquieu
Amsterdam, 1760
Народна библиотека Требиње
A-IV-13
Montesquieu – Le génie de Montesquieu
Amsterdam, 1760
A-IV-489
Histoire aberégée des papes, depuis Saint Pierre jusqu'à Clément XIV. T. 1
Amsterdam, 1776
Народна библиотека Требиње
A-IV-489
Histoire aberégée des papes, depuis Saint Pierre jusqu’à Clément XIV. T. 1
Amsterdam, 1776
A-IV-513
Crevier, Jean Baptiste Louis – Histoire des empereurs romains. T. 1
Paris, 1750
Народна библиотека Требиње
A-IV-513
Crevier, Jean Baptiste Louis – Histoire des empereurs romains. T. 1
Paris, 1750
A-V-140
Ивић, Алекса – Списи бечких архива о првом српском устанку,
Суботица, 1937.
Народна библиотека Требиње
A-V-140
Ивић, Алекса – Списи бечких архива о првом српском устанку,
Суботица, 1937.
A-V-211
Петронијевић, Бранислав – Филозофија у „Горском вијенцу“ и „Лучи Микрокозми“, 
Београд, 1924
Народна библиотека Требиње
A-V-211
Петронијевић, Бранислав – Филозофија у „Горском вијенцу“ и „Лучи Микрокозми“,
Београд, 1924
A-IV-33
Pascal, Blaise – Pensées de Blaise Pascal. T. 1
Paris, [s.a.]
Народна библиотека Требиње
A-IV-33
Pascal, Blaise – Pensées de Blaise Pascal. T. 1
Paris, [s.a.]
A-III-143
Legendre, M. – Domenico Theotocopouli dit El Greco
Paris, 1937
A-IVb-12
Cesar – Les commentaires de Cesar
Paris, 1652.
A-IVb-13
Pousainias – Pousanias ou Voyage historique de la Grece. T. 1
Paris, 1731
A-V-147
Старе српске повеље и писма
Београд; Ср.Карловци, 1934.
A-IV-511
Meisel, H. – Cours de style diplomatique. T. 2
Paris, 1826
A-III-74
Histoire de Constantinople. T. 1
Paris, 1672.
A-III-43
Bouillet, M.-N. – Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts
Paris, 1874
A-III-37
Block, Maurice – Dictionnaire général de la politique. T. 1
Paris, 1880
A-IV-5141-2
Wicquefort – L’ambassadeur et ses fonctions. Partie 1-2
Cologne, 1689-1690
A-V-119
Марковић, Василије – Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији
Сремски Карловци, 1920
A-V-63
Српски летопис за годину 1854. Част 1.
Пешта, 1854
(публикација је у групи V -дјела на српском језику – монографске публикације иако је у питању серијска публикација)