Читаоница

Читаоница се налази  на првом спрату Библиотеке. Пријатан амбијент и мир  прозрачне просторије са погледом на градски парк чине је угодним  мјестом  за учење међу студентима и ђацима.

Корисницима су на располагању  читаоничка мјеста за  индивидуални рад, док је у истој просторији  смјештен и фонд рефералних издања: рјечници, енциклопедије, лексикони,  приручници . Овом услугом Библиотека нуди помоћ при бржем и ефикаснијем истраживању одређене теме, изради семинарских, матурских, дипломских и   стручних радова. Такође, Библиотека је обезбиједила свим корисницима могућност копирања и скенирања дијелова овог фонда по важећем цјеновнику  као и коришћење сопствених књига у  индивидуалном раду. Књиге које се налазе у читаоници могу се користити само у тој просторији.

Čitaonica Narodne biblioteke Trebinje

Неријетко је управо читаоница мјесто одржавања програма из културе, умјетности и науке, стручних семинара и радионица из различитих области,  књижевних вечери и сличних догађаја. За ту сврху се број мјеста може повећати до 60. Организовањем низа програма из поменутих домена читаоница је постала  један од културних кутака  општине Требиње.