Монографске публикације са посветом

У Дучићевој библиотеци се налази 371 монографска публикација са посветом. Дучићу су књиге поклањали, углавном писци (понекада издавачи и уредници) из многих европских земаља. Због тога су и посвете, као израз дубоког дивљена и поштовања, на различитим језицима: на српском, француском, италијанском, руском, мађарском, румунском, шпанском итд.

Издвојићемо неке наше писце, чија су дјела заузела посебмно мјесто у библиотеци а Јован Дучић их је брижљиво чувао. То су: Иво Андрић, Владимир Назор, Бранко Ћопић, Вељко Петровић, Густав Крклец, Тин Ујевић, Милан Кашанин, Јован Скерлић итд.

A-II-43
Посвета Ива Андрића
A-II-25
Посвета Владимира Назора, 1930.
A-II-55
Посвета Вељка Петровића, 1922.
A-II-129
Посвета Јована Скерлића
A-II-137
Посвета Густава Крклеца, 1928.
A-II-150
Посвета Mermeix-a,
1908.
Т-II-66
Посвета Marcela Dunana, 1932.
A-II-254
Посвета Pedro-Emilio Coll, 1920.
T-II-53
Посвета Umberta Urbania, 1937.