Периодика (новине, часописи, ревије и магазини)

Јован Дучић је дипломатску каријеру обављао у 9 европских и ваневропских држава (Турска, Бугарска, Италија, Грчка, Швајцарска, Египат, Мађарска, Румунија, Шпанија). Због тога је у његовој библиотеци велики број страних часописа, новина, ревија и магазина. Дучић их је годинама сакупљао, чувао и носио свуда са собом.

Веома важне су и наше периодичне публикације, као што су: Гласник српског ученог друштва (Београд), Летопис Матице српске (Нови Сад), Преглед (Сарајево), Просвета (Сарајево), Прилози проучавању народне поезије (Београд), Српски књижевни гласник (Београд), Зора (Мостар) и многе друге.

A-IX-6
Гласник српског ученог друштва, Београд, Год. 1868, књ. 6, св. 23
A-IX-6
Гласник српског ученог друштва, Београд, Год. 1868, књ. 6, св. 23
A-IX-7
Гласник друштва србске словесности, Београд, Год. 1862, књ. 14
A-IX-7
Гласник друштва србске словесности, Београд, Год. 1862, књ. 14
A-IX-16
Летопис Матице српске, Нови Сад, Год. 1895, књ. 181, св. 1
A-IX-16
Летопис Матице српске, Нови Сад, Год. 1895, књ. 181, св. 1
A-IX-34
Српски књижевни гласник, Београд, Нова серија 49, 1936, бр. 7
A-IX-34
Српски књижевни гласник, Београд, Нова серија 49, 1936, бр. 7
A-IX-58
Зора. Лист за забаву, поуку и књижевност, Мостар,
Год. 3, 1898, бр. 1-12
A-IX-58
Зора. Лист за забаву, поуку и књижевност, Мостар,
Год. 3, 1898, бр. 1-12
A-IX-58
Зора. Лист за забаву, поуку и књижевност, Мостар,
Год. 3, 1898, бр. 1-12
A-IX-58
Зора. Лист за забаву, поуку и књижевност, Мостар,
Год. 3, 1898, бр. 1-12
A-IX-73
Foreign affairs, New York, Vol. 13, God. 1935, No 2
A-IX-73
Foreign affairs, New York, Vol. 13, God. 1935, No 2
A-IX-75
Итало-Бьлгарско списание: за литература, история, изкуство, София, Год. 3, 1933, Т. З, кн. 2
A-IX-75
Итало-Бьлгарско списание: за литература, история, изкуство, София, Год. 3, 1933, Т. З, кн. 2
A-IX-136
L'Illustration,
Paris, 1934
A-IX-136
L’Illustration,
Paris, 1934
A-IX-214
Mercvre de France, Paris, Année 34, God. 1923, No 592
A-IX-214
Mercvre de France, Paris, Année 34, God. 1923, No 592