Завичајно одјељење

Ради образовања завичајне збирке народна библиотека дужна је да чува по један примјерак свих штампаних ствари са подручја на којем дјелује. Под завичајним фондом подразумијева се литература која се својим садржајем односи на одређену географску, политичку, етничку, културну, историјску и економску средину. Чини је литература која је настала на одређеном географском подручју и дјела аутора који су рођени на том подручју без обзира на мјесто објављивања књига. Комплетирање завичајног фонда подразумијева и сарадњу са бројним институцијама, музејима, архивима и осталим установама које могу да помогну у прикупљању те врсте библиотечке грађе. Све оно што може да помогне у сагледавању било којег вида стварности са одређеног географског подручја, потенцијална је грађа завичајног фонда (позивнице, проспекти, пропагандни материјал, рукописи, периодика, календари…).

Zavičajno odjeljenje Narodna biblioteka Trebinje

Народна библиотека у Требињу може се похвалити завичајном збирком која је у том смислу нарочито вриједна, али не и велика по обиму. Већином је чине историјска дјела која говоре о прошлости Требиња и околине. У посљедње вријеме све чешће се пишу родослови који представљају добар дио завичајне збирке, a говоре о појединим породицама које потичу из требињског краја. Свака књига која на било који начин говори о Требињу вриједан је документ, па је неопходно апеловати и на становништво да помогне у комплетирању завичајне збирке која остаје у наслијеђе генерацијама које долазе.

Zavičajno odjeljenje Narodna biblioteka Trebinje

Завичајно одјељење Народне библиотеке Требиње се налази у приземљу нове зграде.