Одјељења

Књиге представљају културно и интелектуално богатство једног народа и творевину кроз коју упознајемо свијет и човјека на најживописнији начин. Кроз њих упознајемо не само сопствене обичаје, традицију, културу, историју, политику, привреду и све остало што се може дочарати путем писане ријечи, већ и друге народе и њихово културно благо.

Највеће ризнице знања и културног блага сваког народа су управо библиотеке, a књиге се најбоље могу користити и сачувати организацијом у библиотечке фонове, јер се на тај начин омогућава правилан рад и функционисање библиотека. „Организовати фонд значи довести фонд до одређеног реда, успоставити одређен систем.“

Свака библиотека свој фонд организује у складу са својом функцијом, a од тога зависи и да ли ће библиотека имати само основни или ће поред њега имати и друге фондове као што су, најчешће, завичајни фонд, фонд намијењен дјеци и специјални фондови који су уско везани за одређену стручну или научну област. Поред основног фонда Народна библиотека у Требињу има дјечији фонд и завичајну збирку.

ЈУ Народна библиотека Требиње је организована по сљедећим одјељењима: