У Народној библиотеци у петак отварање изложбе „Култура на фронту“

У Народној библиотеци Требиње у петак, 26. маја биће отворена изложба „Култура на фронту – Култура Републике Српске у периоду од 1992. до 1995. године“, ауторки Милијане Бојић и Сузане Пешевић Стојановић, библиотекара у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске.

Излoжбa „Културa нa фрoнту – Културa Рeпубликe Српскe у пeриoду oд 1992. дo 1995. гoдинe“ дoпринoси ширeњу знaњa o истoриjи нaстaнкa Српскe и o тoмe штa сe дeшaвaлo српскoм нaрoду у тoм пeриoду, штo je oд вeликoг знaчaja зa будућe гeнeрaциje.

Ова изложба показује да је, упркос свему и свима, српски народ успијевао да ствара и да се духовно „не угаси“. Циљ је и да се покаже да није постојала само умјетност са тематиком рата него да је она универзална, те да је могуће стварати изузетна дјела са оптимистичним или „неутралним“ темама и у ратно вријеме.

Поставка ће бити изложена 7 дана а свечано отварање изложбе је у 19 часова у дворишту Народне библиотеке Требиње.