Стручни семинар у Теслићу

Радници Народне библиотеке Требинње присуствовали су семинару радног назива “Савремени токови у библиотекарству“  који је одржан у Теслићу  18. и 19. априла ове године.

Скуп је био посвећен савременим токовима у библиотекарству. Тематске области које су биле заступљене биле су посебни фондови, завичајне збирке, а посебни блок предавања био је посвећен школским библиотекама.

Радови су се односили на све аспекте посебних збирке и завичајних фондова: набавку и  прикупљање, б+обраду, дигитализацију, промоцију и укључивање у токове савременог библиотекарства које подразумијева видљивост и повезивање.

Наглашен је значај завичајних збирки у очувању традиције и идентититета локалне заједнице.

Предавачи на семинару су на својим примјерима показали какао се  успјешно воде и презентују завичајне збирке уз ентузијазам и посвећеност послу. Константовано је да су завичајне збирке и посебни фондови веома битни дио сваке јавне библиотека и да им је потребно посветити посебну пажњу, како са становишта смјештаја, тако и набавке , обраде и промовисања. Само то је начин да се скрене пажња јавности на овај веома вриједан и уникатан дио фонда.