Народна библиотека „Владимир Гаћиновић“ Билећа

Народна библиотека „Владимир Гаћиновић“  у Билећи основана је 1952. године. Налази се у центру града, у улици Краља Александра. Ради као самостална установа и нема подручних библиотека, огранака или пунктова.

Укупна површина Народне библиотеке „Владимир Гаћиновић“ износи 132 m2 , а састоји се од сљедећих одјељења:

  • улазни простор,
  • простор за рад са корисницима који је, у недостатку простора спојен са простором за коришћење књижног фонда у слободном приступу и чија укупна површина износи 60 m2,
  • простор за завичајно одјељење,
  • простор за читаоницу чија површина износи 40 m2 и има 20 читаоничких мјеста,
  • магацински простор површине 12 m2.

У народној библиотеци у Билећи књиге су смјештене на полицама и налазе се у слободном приступу. Укупна дужина полица износи 400 m2. Библиотека располаже са основним фондом од 21.800 књига у штампаном облику. Цјелокупан фонд је у слободном приступу, обиљежен и разврстан по систему Универзалне децималне класификације.

Библиотека формира и одржава алфабетски и стручни каталог. Одржавање ова два каталога омогућује корисницима библиотеке да брзо и поуздано дођу до жељене публикације. Сав фонд у Библиотеци је каталошки обрађен, изузев дјечије књижевности. Лисни каталог је куцани. Библиотека посједује компјутер и почела је са електронском обрадом публикација.

Зграда у којој се Библиотека налази прилично је трошна, а просторије скромне и не одговарају свим потребама Библиотеке. Недостатак простора онемогућава адекватну набавку, смјештај, обраду и презентацију библиотечке грађе, функционалну организацију фондова, као и организацију стручних и управно – административних послова. Зграда би се требала реновирати, како би Библиотека могла правилно да функционише .

Иначе Народна библиотека „Владимир Гаћиновић“ у Билећи има добру сарадњу са библиотекама у региону, као и са осталим библиотекама у Републици Српској.