Културно просвјетна дјелатност

Свака библиотека већ no својим функцијама представља једну од најзначајнијих установа културе средине у којој се налази. Њен задатак je да шири и његује културно-просветну дјелатност и организује културне и просветне манифестације с циљем популарисања књиге и читања. Такве активности треба да буду пажљиво и креативно осмишљене, a опет прилагођене вим старосним категоријама. Овај задатак библиотеке, првенствено се односи на организовање ликовних изложби, промоција књига, осмишљавање пропагандног материјала, итд.

Како Народна библиотека у Требињу тренутно не располаже довољним бројем просторија у којима би се овакве манифестације могле одржавати, сва културна дешавања преусмјерена су на градски музеј.

Иако се дешавања тог типа не одржавају у просторијама библиотеке, без обзира на мјесто њиховог одржавања, Народна библиотека у Требињу активно учествује у њима као један од организатора.

Развијање културно-просветних манифестација активно се планира за наредну годину, када ће библиотека имати и идеалне просторне могућности за то.