Кадар

Стручан кадар један je од основних предуслова за успјешно функционисање сваке библиотеке, било да je знање библиотечких послова стечено редовним школовањем или полагањем стручних испита. Запослени у библиотеци усавршавају се и на друге начине, a ту се првенствено мисли на посјећивање бројних семинара, стручних савјетовања који правовремено информишу о свим новинама које се дешавају у оквиру библиотечке дјелатности.

Број запослених у библиотеци, такође je предвиђен стандардима, na се број библиотекара одређује према параметрима као што су: величина фонда, функција библиотеке, организација рада и број корисника.

Народна библиотека у Требињу тренутно има 13 запослених радника.

У библиотеци тренутно постоје сљедећа радна мјеста:

 • директор библиотеке
 • библиотекар
 • информатичар
 • књижничар
 • административно-економски послови
 • књиговезац

Број и карактер послова запослених, утврђује се годишњим планом и програмом рада који je у складу са одредбама Закона о библиотечкој дјелатности и потребама библиотеке.

Дјелатност библиотекара укључује опсежно познавање свих области знања. Њихов задатак je да у контакту са корисницима теже да изађу у сусрет свим њиховим захтјевима, те да их, уколико билиотека не посједује потребну публикацију, упуте на неку другу библиотеку која ће им моћи изаћи у сусрет. Занимање библиотекара утолико je сложеније због чињенице да ово занимање у себе укључује и друга занимања, љубазност, сусретљивост, као и редовно праћење свих иновација из области библиотечке дјелатности.

Тренутно запослени у Народној библитеци Требиње су:

 • Милосава Супић Вуковић – директор
 • Славица Мркоња – библиотекар
 • Љиљана Нинковић – библиотекар
 • Мирјана Мандић – библиотекар
 • Јелена Ружић – библиотекар
 • Срђан Чабрило – библиотекар-информатичар
 • Ана Влатковић – библиотекар
 • Весна Ђурић – библиотекар
 • Зорица Гњато – библиотекар
 • Мирјана Милићевић – библиотекар
 • Каролина Мајсторовић – библиотекар
 • Ранка Суша – рачуновођа
 • Мирела Ћук – књижничар