Матични послови

По својој функцији општинска народна библиотека може бити матична за једну или више општина.

Ова функција подразумијева планирање и координацију матичне библиотеке са осталим библиотекама са подручја општине, јер у складу са потребама средине, матична библиотека изграђује свој програм рада који се заснива на пружању стручне помоћи и усавршавању кадрова, вођењем евиденција и изради централног каталога те обављању стручног надзора над библиотекама за које je матична и др.

Подручје на којем библиотеке обављају матичне послове, утврђује министар.

 Народна библиотека Требиње je матична за пет библиотека са подручја Херцеговине:

Статус матичне библиотеке, према Закону о библиотечкој дјелатности, добила је 1993. године.