Каталог

У информатичком друштву, библиотеке су незаобилазни центри знања, а њихов задатак је и евидентирање резултата „интелектуалне продукције“. Своју улогу, међутим, не могу обављати ако њихово функционисање није подржано савременом информационом и комуникационом технологијом. Такође не могу успешно да функционишу као усамљена острва, већ морају да се повезују и на тај начин обезбеђују услове за дијалог и сарадњу као најбољу основу за развој сваке државе и међународне заједнице у целини.

Заједница југословенских националних библиотека прихватила је 1987. године систем узајамне каталогизације као заједничку основу библиотечко-информационог система и система научних и технолошких информација Југославије, а улогу носиоца развоја организационих решења и програмске опреме преузео је Институт информацијских знаности (IZUM) из Марибора.

IZUM је 1991. године промовисао систем COBISS (Кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси) као надградњу система узајамне каталогизације. Тада почео да се користи исти акроним и за припадајућу програмску опрему. Због распада Југославије, библиотеке ван Словеније су потом иступиле из заједничког система узајамне каталогизације, али постепено су скоро све обновиле сарадњу са IZUM-ом и данас у својим државама изграђују аутономне библиотечко-информационе системе на платформи COBISS-а са узајамном каталогизацијом у мрежи COBISS.Net.

Народна библиотека Требиње је чланица COBISS-a од 2014. године. Наша локална база података је у сталном порасту с обзиром да се свакодневно врши каталогизација. База је, дакле, још увијек непотпуна, те уколико не пронађете одређену књигу, пошаљите нам упит на [email protected] и ми ћемо Вам у најкраћем року одговорити да ли је наша библиотека посједује.