Водич за кориснике

Сваки члан библиотеке припада одређеном профилу корисника, који се одређује према неколико различитих параметара као што су нпр. узраст и ниво образовања. Задатак библиотекара je да у одређеној мјери буде и педагог и психолог, како би сам одредио којем профилу корисник припада и која га врста литературе занима, како би му у што већој мјери изашао у сусрет. Резултат свега тога био би најефикаснији могући начин пружања жељених информација.

Постоји такође и велики број лица која користе библиотечку читаоницу, али нису чланови библиотеке, пa je стварни број корисника увијек знатно већи од онога који показују званични подаци.

Библиотека миже да се похвали и великим бројем сталних чланова те чињеницом да су услуге корисницима пружене у 90% случајева, осим када je ријеч о старим и ријетким књигама до којих je тешко доћи.

Највише су тражене књиге из књижевности, умјетности, математике и природних наука, социологије и филозофије.